Konwoje

Inkaso oraz konwojowanie wartości pieniężnych odbywają się zgodnie z przepisami Ustawy o Ochronie Osób i Mienia.

Transport odbywa się bankowozami klasy C3 lub atestowanymi samochodami specjalnie przystosowanymi do tego celu, wyposażonymi w System Automatycznej Lokalizacji Pojazdów (GPS / GPRS).

Grupę konwojową tworzą kwalifikowani pracownicy ochrony, wyposażeni w broń palną krótką i maszynową, kamizelki i hełmy kuloodporne, znajdujący się w stałej łączności radiowej z Centrum Monitorowania. Rekrutują się oni spośród najlepszych pracowników firmy, specjalne przeszkolonych do tego typu zadań oraz posiadających odpowiednie predyspozycje psychofizyczne.

W celu pełnego zabezpieczenia interesów Klientów nasza Firma posiada polisę Odpowiedzialności Cywilnej kontraktowej oraz deliktowej oraz ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku gotówki i innych wartości pieniężnych.